به گزارش مشرق، این شورا در بیانیه ای رسمی اعلام کرد: عمل این شخص آزار و اذیت جنسی به وسیله کلام بوده است. ما چنین رفتارهایی را نمی پذیریم پس تصمیم به اخراج وی از محل برگزاری بازی ها گرفتیم.