به گزارش مشرق، علی کفاشیان جلسه ای را با مسئولان شورای امنیت کشور در خصوص مساله حق پخش تلویزیونی برگزار کرد اما این جلسه نتیجه ای در بر نداشت.

قرار است تا ۱۰ روز آینده جلسه دیگری در این خصوص برگزار شود.