به گزارش مشرق، محمد قاضی که به باشگاه استقلال رفته بود تا پیش قسط پول اولش را در زمان فرا رسیدن قسط دوم بگیرد، وقتی از باشگاه بیرون آمد اخم هایش درهم بود و آرام و بدون مصاحبه خاصی باشگاه را ترک کرد، درست در همین لحظات بود که برخی در راهروهای باشگاه استقلال اعلام کردند بعضی بازیکنان مصدوم هم که مدام خود را به مصدومیت می زنند به خاطرعدم پرداخت قسط اول است آنهم در موعد قسط دوم!

اینکه این اخبار درست است یا نه بماند برای وقتی دیگر اما حرف های افشارزاده و نظری در مورد اینکه " استقلال مشکل مالی دارد و همیشه هم داشته و حالا اتفاق جدیدی نیفتاده " جای پرسش های زیادی باقی می گذارد.

اولین پرسش این است که اصولا چرا باید نظری چنین مصاحبه ای داشته باشد؟ و این واکنش به کدامین حرف است؟ یا پرسش های دیگری چون این؛ اگر قرار بود استقلال که مشکل مالی داشته حالا هم مشکل مالی داشته باشد اصالتا و اجالتا به کدامین دلیل کادر مدیریتی اش تغییر کرد؟ با کدام استدلال برند باشگاه به مدیران جدید رسید تا از آن آزادانه استفاده کنند؟

ملی پوشان استقلال آماده نیستند. آیا عدم آمادگی آنها به همین دلیل است که قسط اولشان پرداخت نشده است؟ اگر چنین باشد باید بگوییم در استقلال هم اتفاقاتی در راه است.

این باشگاه که از سقف قراردادها رد شده اگر نتواند به موقع کار را جمع کند شایعه ها بیشتر و بیشتر هم می شوند. صبر می کنیم تا ببینیم این قصه تا کجا جلو می رود؟ شاید پیروزی بر فولاد مرحمی باشد بر این زخم درونی که هنوز سرباز نکرده است، شاید هم صدای مربی استقلال که او هم آدم درونگرایی نیست و اگر اشکالی وجود داشته باشد بالاخره آن را باز می کند، بلند شود؟