به گزارش مشرق، مهدی تاج رئیس سازمان لیگ یکشنبه آینده عازم مالزی خواهد شد تا در جلسه مهم کنفدراسیون فوتبال آسیا شرکت کند. قرار است روز دوشنبه آینده سهمیه های ایران در لیگ قهرمانان آسیا مشخص شود که در این جلسه مهدی تاج از ایران به عنوان رئیس سازمان لیگ و رئیس فدراسیون فوتبال شرکت می کنند.

در حال حاضر فوتبال ایران در لیگ قهرمانان آسیا ۳.۵ سهمیه دارد.