به گزارش مشرق،برنامه رقابتهای کشتی بازی های آسیایی اینچئون کره جنوبی طی روزهای ۴ تا ۹ مهرماه برگزار می شودف به شرح زیر است:

برنامه کامل این رقابتها به شرح زیر است:

جمعه ۴ مهرماه:

ساعت ۱۷ تا ۱۷:۳۰: وزن کشی اوزان ۵۷ و ۷۰ کیلوگرم کشتی آزاد

شنبه ۵ مهرماه:

ساعت ۱۳ تا ۲۱: مسابقات مقدماتی، رده بندی و فینال اوزان ۵۷ و ۷۰ کیلوگرم کشتی آزاد
ساعت ۱۸ تا ۱۸:۳۰: وزن کشی اوزان ۶۵ و ۹۷ کیلوگرم کشتی آزاد

یکشنبه ۶ مهرماه:

ساعت ۱۳ تا ۲۱: مسابقات مقدماتی، رده بندی و فینال اوزان ۶۵ و ۹۷ کیلوگرم کشتی آزاد
ساعت ۱۸ تا ۱۸:۳۰: وزن کشی اوزان ۶۱،۷۴، ۸۶ و ۱۲۵ کیلوگرم کشتی آزاد

دوشنبه ۷ مهرماه:

ساعت ۱۳ تا ۲۱: مسابقات مقدماتی، رده بندی و فینال اوزان ۶۱،۷۴، ۸۶ و ۱۲۵ کیلوگرم کشتی آزاد
ساعت ۱۸ تا ۱۸:۳۰: وزن کشی اوزان ۵۹،۷۱، ۸۰ و ۹۸ کیلوگرم کشتی فرنگی

سه شنبه ۸ مهرماه:

ساعت ۱۳ تا ۲۱: مسابقات مقدماتی، رده بندی و فینال اوزان ۵۹،۷۱، ۸۰ و ۹۸ کیلوگرم کشتی فرنگی
ساعت ۱۸ تا ۱۸:۳۰: وزن کشی اوزان ۶۶،۷۵، ۸۵ و ۱۳۰ کیلوگرم کشتی فرنگی

چهارشنبه ۹ مهرماه:

ساعت ۱۳ تا ۲۱: مسابقات مقدماتی، رده بندی و فینال اوزان ۶۶،۷۵، ۸۵ و ۱۳۰ کیلوگرم کشتی فرنگی

اختلاف ساعت ایران و کره جنوبی چهار و نیم ساعت است به طوری که ساعت ۱۳ به وقت کره ۸:۳۰ به وقت ایران است.