به گزارش مشرق،آمار جریان مفید بازی در مراحل اول و دوم رقابت های جهانی لهستان نشان می دهد که تیم ملی والیبال ایران بیشتر از سایر تیم های مرحله سوم در جریان مسابقات بوده و به عبارتی زمان مفید بازی های ایران بیش از پنج تیم دیگر بوده است.

ایران در مجموع ۹ بازی خود در دو مرحله مسابقات قهرمانی جهان، بیش از ۱۹ ساعت والیبال بازی کرده است، در حالی که زمان مفید ۹ بازی فرانسه، لهستان، روسیه، برزیل و آلمان بسیار کمتر از ایران بوده است.

زمان مفید بازی تیم های حاضر در مرحله سوم به شرح زیر است:

۱ - ایران: ۱۹ ساعت و ۱ دقیقه

۲ - فرانسه: ۱۸ ساعت و ۳۳ دقیقه

۳ - لهستان: ۱۷ ساعت و ۳۲ دقیقه

۴ - روسیه: ۱۵ ساعت و ۳۶ دقیقه

۵ - برزیل: ۱۵ ساعت و ۲۴ دقیقه

۶ - آلمان: ۱۴ ساعت و ۴۹ دقیقه