به گزارش مشرق،مربی یک تیم شهرستانی لیگ برتر با تماسی از سوی شخصی مواجه شد که خود را به عنوان یکی از مقامات سازمان لیگ معرفی می کند. وی خواستار دریافت مبلغی در جهت مشارکت در یک کار خیرخواهانه می شود. این سرمربی نیز قبول کرده و مبلغ را می پردازد.

اما ماجرا به همین جا ختم نمی شود و بار دیگر تماسی از سوی این شخص متقلب صورت گرفته و بار دیگر مطالبه پول می شود که این بار بیشتر از دفعه نخست بوده است. در مجموع نیز عددی معادل ۱۰ میلیون تومان از این مربی دریافت می شود تا صرف هزینه های خیریه شود.

چند روزی نمی گذرد که این مربی در تماس هایی متوجه می شود که ارتباط برقرار شده از سوی سازمان لیگ و مقامات آن نبوده است. نکته جالب توجه این است که فرد کلاهبردار در تماسی با این سرمربی عنوان می کند که به این پول نیاز داشته و به زودی پس خواهد داد! بعد از آن نیز تلفن خود را خاموش کرده است.

اکنون مقامات رسمی در حال پیگیری ماجرا هستند تا با این شخص متقلب برخورد کنند. اخیرا متداول شده که با نام امور خیریه و به نام نهادهای رسمی، از فعالان در ورزش اخاذی می شود.