به گزارش مشرق،وقی حرف از حقه های دوچرخه سواری می شود، هیچ کس فکرش را هم نمی کند که دیوانه هایی باشند که با دوچرخه روی هوا پشتک های متنوع بزنند. در این کلیپ مجموع حرکات منحصر به فردی که با دوچرخه می توان انجام داد را به صورت آهسته و تند را نشان می دهد؛ همان هایی که با دوچرخه معجزه می کنند.