به گزارش مشرق،در کلیپ زیر حرکات جالبی برخی از ورزشکاران در رشته های مختلف را می بینید که از انسان های عادی بر نمی آید.