به گزارش مشرق،بر اساس اعلام کمیته آمار و ارقام " فرهاد قائمی " به عنوان برترین دریافت کننده مسابقات تا کنون با ۵۲.۳۸ درصد تاثیرگذاری بالاتر از بازیکنان مطرح لهستان، برزیل و ایتالیا قرار گرفته است.