به گزارش مشرق،این ملی پوش که در حال اعزام به مسابقات معتبر بین المللی بود، در هنگام عبور از گیت فرودگاه امام خمینی(ره) از سوی مقامات مسئول بازداشت شد.

این ملی پوش قصد داشت از گذرنامه برادرش استفاده کند تا بتواند در این پیکارها حضور داشته باشد.

هنوز فدراسیون مربوطه این اقدام واکنشی نشان نداده است. اکنون این ابهام وجود دارد که علاوه بر تخلف این ملی پوش، آیا مسؤولان فدراسیون نیز در جریان این اتفاق بوده اند؟ به هر حال، این پرسش وجود دارد که چگونه آنها متوجه چنین ماجرایی نشده اند که این ملی پوش گذرنامه ای با نام کوچک دیگر ارائه داده است.

این فدراسیون رزمی با حواشی فراوانی روبرو است و امکان تغییرات مدیریتی در آن وجود دارد.