به گزارش مشرق، اگر و تنها اگر این نقل قول از سوی وزارت ورزش و جوانان در مورد برکنار کردن دایی درست باشد، جای بحثو بررسی زیادی باقی می گذارد به ویژه آنکه پیش از شروع فصل به نظر می رسید ماندن دایی با توجه به قرارداد سنگینی که با پرسپولیس داشت، نظر وزارت بود اما حالا و پس از تنها هفت هفته از لیگ باز هم می گویند با نظر وزارت این بار دایی نه ماندگار بلکه برکنار شد!

اول اینکه هفت هفته به هیچ روی نمی تواند برای برکنار کردن یک مربی زمان کافی باشد و از نظر اصولی و کارشناسی این کار کیلومترها با علم ورزش فاصله دارد و موید این است این برکناری ناشی از اختلافاتی بود که از روز اول وجود داشت و در واقع سلیقه ای است.

علیرضا رحیمی حرف درست را گفت آنجا که اعلام کرد این نوع برکناری اشتباه است و من موافق نیستم. در هر صورت این نوع برکناری آنهم در هفته هفتم و البته با تهدیدهایی که از هفته اول وجود داشت، یک برکناری اشتباه بود، هر چند دایی کار خوبی نکرد اما حلقه مفقوده ظاهرا همان نقل قول از وزیر بود که البته می توان آن را تکذیب کرد!

پرسش این است آیا وزیر باید تیم بچیند و مدیران و مربیان را خودش انتخاب کند؟ اگر چنین است هیات مدیره و مدیر عامل را برای چه لازم دارد؟ برای پیگیری امور اداری؟ گرفتن فکس ها و تمیز کردن ساختمان باشگاه؟

در فدراسیون فوتبال نیز شرایط همینگونه است آنجا که وزارت برای کی روش نیز می خواهد تصمیم بگیرد و مربی تیم ملی را هم انتخاب کند!

می گویند این فوتبال سیاسی است و ورزشی نیست، اشتباه می کنند این سیاست کمی هم فوتبالی به نظر می رسد وگرنه کجای دنیا وزیران اینچنین به جزییات یک باشگاه ورود می کنند؟

اصالتا و اجالتا مقصر تمامی این اختلاف نظرها و رفتارهای عجیب و دعواهای هیات مدیره کیست؟ چه کسی و کدام ارگان هیات مدیره را انتخاب کرد و برای این هیات مدیره مدیر عامل گذاشت تا این تیم با موجی شدید از اختلاف به جلو حرکت کند و آرامش آن حتی به هفته دوم نرسد و در هفته هفتم مدیر و سرمربی و رییس هیات مدیره در رسانه ها یکدیگر را بجوند؟