به گزارش مشرق،با نتایجی که در پایان روز سوم مرحله دوم مسابقات والیبال قهرمانی جهان در گروه E به دست آمد فرانسه صعود خود را قطعی کرد و شرایط صعود دوتیم دیگر پیچیده شد و به نتایج روز پایانی(یکشنبه) گره خورد.

با مرور جدول رده بندی در پایان روز سوم، در زیر تمام احتمالات صعود برای ایران را بررسی خواهیم کرد:


تیم امتیاز مسابقات جزئیات نتایج ست پوئن
بازی برد باخت ۳
۰
۳
۱
۳
۲
۲
۳
۱
۳
۰
۳
برده باخته معدل برده باخته معدل
۱ فرانسه ۱۶ ۶ ۵ ۱
۵
۱

۱۷ ۸ ۲/۱۲۵ ۵۹۰ ۵۴۱ ۱/۰۹۱
۲ لهستان ۱۴ ۶ ۵ ۱ ۳ ۱ ۱
۱
۱۶ ۶ ۲/۶۶۷ ۵۲۸ ۴۶۶ ۱/۱۳۳
۳ آمریکا ۱۳ ۶ ۴ ۲ ۱ ۳
۱ ۱
۱۵ ۹ ۱/۶۶۷ ۵۶۶ ۵۲۳ ۱/۰۸۲
۴ ایران ۱۲ ۶ ۴ ۲ ۱ ۲ ۱ ۱ ۱
۱۵ ۱۰ ۱/۵۰۰ ۵۶۰ ۵۳۳ ۱/۰۵۱
۵ صربستان ۹ ۶ ۳ ۳ ۱ ۲

۲ ۱ ۱۱ ۱۱ ۱.۰۰۰ ۵۱۱ ۵۱۸ ۰/۹۸۶
۶ آرژانتین ۶ ۶ ۲ ۴ ۱ ۱

۲ ۲ ۸ ۱۳ ۰/۶۱۵ ۴۶۱ ۴۹۶ ۰/۹۲۹
۷ ایتالیا ۲ ۶ ۱ ۵

۱
۴ ۱ ۷ ۱۷ ۰/۴۱۲ ۵۱۹ ۵۶۵ ۰/۹۱۹
۸ استرالیا ۰ ۶
۶۳ ۳ ۳ ۱۸ ۰/۱۶۷ ۴۳۰ ۵۲۳ ۰/۸۲۲

شرایط صعود ایران

برای صعود تیم ملی ایران سه حالت وجود دارد:

۱ - اگر ایران با نتیجه ۳-۰ یا ۳-۱ صربستان را ببرد و لهستان با نتیجه ۳-۰ یا ۳-۱ مغلوب فرانسه شود ایران صعودش حتمی می شود. اگر لهستان ۳-۲ ببازد ایران در تعداد برد و تعداد ست برده با لهستان مساوی می شود اما به خاطر معدل کمتر پائین تر از لهستان قرار می گیرد و تنها در صورت شکست آمریکا مقابل آرژانتین(با هر نتیجه ای) ایران به عنوان تیم سوم صعود خواهد کرد.

۲ - اگر ایران ۳-۲ پیروز شود تنها در صورت شکست آمریکا مقابل آرژانتین(با هر نتیجه ای) و یا شکست ۳-۰ یا ۳-۱ لهستان مقابل فرانسه ایران صعود خواهد کرد.

۳ - اگر ایران ۳-۲ شکست بخورد باز هم شانس صعود دارد و آن به شرطی است که آمریکا ۳-۰ یا ۳-۱ به آرژانتین ببازد و در آن صورت ایران به خاطر تعداد برد بیشتر و معدل بهتر بالاتر از آمریکا به عنوان تیم سوم صعود خواهد کرد.

به گزارش مشرق، با در نظر گرفتن تمامی احتمالات ایران شانس اول شدن در گروه را به هیچ عنوان ندارد و
تنها می تواند به عنوان تیم دوم یا سوم به مرحله بعد برسد.

این نکته را هم باید توجه داشت که در صورت شکست ۳-۰ یا ۳-۱ ایران مقابل صربستان شانس صعود کاملا از بین خواهد رفت.