به گزارش مشرق،هفته گذشته در خیابان فرشته بین اسپانسر یک باشگاه پرطرفدار و نمایندگان دو وزارتخانه جلسه ای برگزار شد که در پایان طرفین به این جمع بندی رسیدند که اسپانسر کنونی در ازای پرداخت ۱۰۰ میلیارد تومان باشگاه را خریداری کند.

اسپانسر پولی که برای امسال را داده از این ۱۰۰ میلیارد تومان کسر می کند و متعهد می شود که ظرف ۴ سال آینده مابقی را پرداخت کند.

نکته مهم در این جلسه این بوده است اگر قرار باشد که باشگاهی واگذار شود توسط سازمان خصوصی سازی باید این کار صورت بگیرد، شنیده شده، مقدمات این کار به این صورت انجام می شود که زمانی که فراخوان برای خرید باشگاه داده شد، به صورت خودجوش بعد از اعلام فراخوان، اسپانسر مورد نظر به عنوان خریدار اصلی باشگاه معرفی شود.

سوال اصلی این است که اگر قرار است از طریق مزایده و سازمان خصوصی سازی این باشگاه فروخته شود پس جلسات مخفیانه با اسپانسر باشگاهی که به مدت یکسال هزینه های آن را برعهده گرفته، دیگر برای چیست؟

آیا در جلسه خیابان فرشته قرار شده که اسپانسر مورد نظر در مزایده به پیروزی برسد؟ آیا این یک رانت نیست؟ معنای واقعی مزایده این طور است؟

تکلیف افرادی که خواهان خرید این باشگاه هستند چیست؟ آیا تمامی این اتفاقات در پشت پرده انجام شده و فقط قرار است به صورت صوری مزایده برگزار شود و این باشگاه را به همان گروهی بدهند که در جلسات خیابان فرشته به توافق رسیده اند؟

امید است مسئولان ذی ربط در این قضیه ورود پیدا کرده و از این توافقات پشت پرده جلوگیری کنند و مزایده واقعی و از نوع حضوری و با حضور همه متقاضیان تشکیل شود.