به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین؛ طی حکمی از سوی علی مرادی دبیرکل وزنه برداری آسیا جبرئیل خان بابایی صاحب امتیاز ومدیر مسوول مجله نخبگان به عنوان مشاور رسانه ایی این کنفدراسیون منصوب شد.
خان بابایی سالها به عنوان خبرنگار و نویسنده ورزشی به فعالیت مشغول است. او کار رسانه ایی خود را از تلویزیون مازندران به عنوان مجری، گزارشگر و نویسنده برنامه های ورزشی شروع کرد. بیشتر فعالیت او در عرصه رسانه ایی کشتی بوده است.
مجله دنیای کشتی به عنوان تنها نشریه تخصصی ورزش کشتی که در کشتی دنیا از جایگاه خوبی برخوردار است به صاحب امتیازی و مدیر مسئولی او منتشر می شد.
دبیر سرویس کشتی روزنانه هدف ورزشی و همکاری با تربیت بدنی مازندران، باشگاه صنام و فدراسیون کشتی و… در پرونده کاری ورسانه ایی جبرئیل خان بابایی وجود دارد.
۲۵۱ ۴۱