به گزارش مشرق،رده بندی پانزده تیم نخست مسابقه های کشتی آزاد قهرمانی جهان به ترتیب زیر است:

۱ - روسیه ۶۲ امتیاز

۲ - ایران ۴۵ امتیاز

۳ - ترکیه ۴۱ امتیاز

۴ - آذربایجان ۳۶ امتیاز

۵ - کوبا ۳۱ امتیاز

۶ - مغولستان ۲۹ امتیاز

۷ - بلاروس ۲۸ امتیاز

۸ - گرجستان ۲۳ امتیاز

۹ - اوکراین ۲۰ امتیاز

۱۰ - آمریکا ۲۰ امتیاز

۱۱ - ژاپن ۱۹ امتیاز

۱۲ - مولداوی ۱۵ امتیاز

۱۳ - ازبکستان ۱۲ امتیاز

۱۴ - قزاقستان ۱۲ امتیاز

۱۵ - بلغارستان ۱۰ امتیاز