به گزارش مشرق،پس از دعوت مظلومی به چالش سطل آب یخ توسط ایمون زاید، سرمربی سابق استقلالی ها در این مورد گفت: «اگر این کارها مسخره بازی و لوس بازی باشد، آن را انجام نمی دهم. ولی اگر کار خیریه باشد حتما آن را انجام می دهم. من زاید را خیلی دوست دارم. در بندرعباس هم پای او خراب بود و نتوانستم از این بازیکن استفاده کنم.»

مظلومی که معمولا دوست دارد برای پرسپولیسی ها کری بخواند ادامه داد: «اگر به خاطر یک باخت در دربی باید یک سطل آب یخ روی سرم بریزم، پرسپولیسی ها باید برای آن ۴ بردی که من به دست آوردم یک استخر آب یخ روی سرشان خالی کنند.»