سعید معروف؛ کاپیتان تیم ملی پس از پیروزی ایران مقابل پورتوریکو با اشاره به حرف های روز گذشته خود مبنی بر تصمیم ملی پوشان برای پیروزی در این بازی و تمام کردن مرحله اول با پیروزی، گفت: ما خوب می دانستیم که اگر مثل ایتالیا به پورتوریکو میدان بدهیم، کار از دست مان خارج می شود. پس روی بازی متمرکز شدیم و در تمام طول بازی هم تمرکزمان را از دست ندادیم. ما امروز خوب سرویس زدیم و دریافت حریف را به مشکل انداختیم.
معروف همچنین درباره حضور ایران در مرحله دوم رقابت های قهرمانی جهان گفت: امیدوارم نمایش خوبی در مرحله دوم داشته باشیم و نتیجه بازی های دیگر هم به کمک مان بیاید تا بتوانیم به مرحله سوم مسابقات راه پیدا کنیم.
۲۵۱ ۴۱