در این دیدار نوشاد گیم اول را با نتیجه ۱۱ بر ۷ و گیم دوم را با نتیجه ۱۱ بر ۸ به سود خود پایان داد.

درگیم سوم باز هم عالمیان قدرت خود را به رقیب دیکته کرد و با نتیجه ۱۱ بر۸ به پیروزی رسید اما این پایان کار نبود.

' ماتنت ' فرانسوی که از امتیاز میزبانی سود می برد سرانجام نتیجه چهارم را از آن خود کرد در این گیم ' ماتنت ' با نتیجه ۱۱ بر ۵ نوشاد را شکست داد تا بازی به گیم پنجم کشیده شود.

درگیم پنجم باز هم نوشاد با اداره رقیب خود این گیم را با نتیجه ۱۱ بر ۸ به سود خود به پایان برد و درپایان بازی را بانتیجه ۴ بر ۱ از آن خود کرد.

تیم های ملی مردان و زنان ایران در رقابت های پینگ پنگ جهانی فرانسه شرکت داشتند که تمامی آنان در رقابت های انفرادی و دوبل حذف شدند و از این بین تنها نوشاد عالمیان در جدول انفرادی این مسابقات باقی مانده است.

مسابقه های پینگ پنگ جهانی فرانسه ۴ روز پیش در پاریس آغاز و همچنان ادامه دارد.