به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین؛ علی دایی درباره باخت به تراکتورسازی گفت: «ما در این بازی همه جوره شایسته بودیم. تازه در این بازی پرسپولیس، پرسپولیس شده بود. ما همه کار کردیم. من اصلا نمی توانم درباره این بازی فوتبالی حرف بزنم. اسمش را هر چه می خواهید بگذارید. ما فوتبالی نباختیم. به تیر زدیم، از دو قدم نزدیم. شایسته باخت نبودیم، خیلی موقعیت ایجالد کردیم و همان نیمه اول باید بازی را تمام می کردیم. ما قبل از گل به خودی چند موقعیت عالی داشتیم اما متاسفانه این کار را نکردیم و وقتی نزنی می خوری، اما ما امروز بد خوردیم.»
دایی درباره هواداران تیمش هم گفت: «هوادار برد می خواهد. ما امسال لایق آنها نبودیم. البته امروز یک بازی درخور پرسپولیس انجام دادیم. ولی باز هم نشد.»
او درباره مقایسه این بازی با بازی ایران و عربستان، زمانی که در تیم ملی کار می کرد، گفت: «من به تیمم اعتقاد دارم. چندسال بود پرسپولیس این طور بازی نکرده بود. این بازی با بازی ایران و عربستان خیلی فرق داشت. ما حداقل ۳ تا توپ از دست دادیم، به تیر زدیم، کلی فرصت از دست دادیم. مقایسه این بازی با بازی ایران و عربستان خیلی فرق دارد. این خواست خدا بود، نتوانستیم از موقعیت ها استفاده کنیم. تا فردا صبح هم حمله می کردیم نمی توانستیم بزنیم.»
او درباره مصدومیت های پرسپولیسی ها گفت: «ما زمین تمرینی خوبی نداریم و بخاطر زمین تمرین مان مصدوم زیاد دادیم. البته زندگی بیرونی این بچه ها هم خیلی موثر است. متاسفانه روی زندگی بیرونی شان کنترلی نداشتیم که مصدوم شان کرده است. زندگی بیرونی این بچه ها باید درست شود.»
او درباره تعویض نوری هم گفت: «متاسفانه نوری در زمین آنچه از او می خواست را انجام نداد. او کاپیتان و بزرگتر تیم است که خیلی از این بازیکن انتظار داریم. بعد از خروج محمد هم ما خیلی موقعیت داشتیم. شاید هم اگر نوری در زمین می ماند ما می بردیم ولی بعد از او هم تیم ما خیلی موقعیت داشت. اگر بازیکنی که جایش فرستادم ف توپ را گل می کرد هم همه می گفتند من بهترین تعویض را انجام دادم.»
او درباره شعارهای هواداران و خواندن نام علی کریمی هم گفت: «هوادار باید آزادانه هر کسی را که دوست دارد را تشویق کند. این شعارها روی ما اثر نمی گذارد، تیمی که نبرد این حرف ها ایجاد می شود.»
او درباره مسائل مدیریتی و مالی هم گفت: «تیم من خوب بازی کرد و این جاشیه ها رویش اثری نداشت. ما فوتبالی خیلی خوب بودیم. ولی یکسری مسئله اطراف تیم ماست که ربطی به این بازی نداشت.»
۴۱۴۱