مهرداد پولادی به الشحانیه قطر پیوست.
مهرداد پولادی با قراردادی یک ساله به ارزش حدود ۶۰۰ هزار دلار به تیم الشحانیه قطر پیوست.
مهرداد پولادی چندمین بازیکن ایرانی است که پس از رقابت های جام جهانی ۲۰۱۴ برزیل به لیگ ستارگان قطر پیوسته است.
قرار است در صورتی که ITC این بازیکن در صورت شکایت باشگاه پرسپولیس از سوی فدراسیون فوتبال ایران صادر نشود، فیفا به صورت مستقل اقدام به صدور ITC بازی پولادی کند.
۴۳ ۴۳