به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین؛ پس از شکست دادن ایتالیا، هر روز هواداران زیادی مقابل محل اقامت ملی پوشان والیبال تجمع می کنند.
آنها امروزهم که تنها ساعاتی به بازی با آمریکا مانده است مقابل هتل حضور پیدا کردند و با بازیکنان محبوب خود عکس یادگاری گرفتند. نکته اینجاست که سعید معروف محبوب ترین چهره در جمع والیبالیست ها است. هواداران از ملی پوشان خواستند تا با انجام یک بازی خوب امروز هم آمریکا را شکست بدهند.
۲۵۱ ۴۱