به گزارش مشرق، بهرام افشارزاده با تایید خبر پلمب ساختمان باشگاه استقلال گفت: شهرداری در دوره مدیریت فتح الله زاده اخطارهایی به باشگاه داده بود که این محل مسکونی است و نباید کاربری اداری داشته باشد.

وی افزود: در دوره مدیریت من هیچ گونه اخطاری از شهرداری نیامد اما امروز ماموران شهرداری آمدند و باشگاه را پلمب کردند.

افشارزاده همچنین گفت: در صدد هستیم با نامه نگاری این مشکل را امروز حل کنیم، ولی واقعا نمی دانم که باید چه کار کنیم. محل باشگاه اینجاست و می گویند مسکونی است و نباید از آن استفاده کنید. واقعا نمی دانم باید چه کار کنیم.