به گزارش مشرق، دیدار دو تیم تراکتورسازی تبریز و صبای قم دوم شهریورماه برگزار شد و از سوی تماشاگران تیم تراکتورسازی تخلفاتی مبنی بر فحاشی نسبت به تماشاگران تیم مقابل صورت گرفت. برهمین اساس کمیته انضباطی این تیم را به پرداخت مبلغ ۳۰ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم کرد. رای صادره قطعی است.