به گزارش مشرق، مدیرعامل باشگاه استقلال در پی پلمب باشگاه استقلال از سوی شهرداری منطقه ۲ از رفع پلمب آن خبر داد و گفت: با مساعدت دکتر ملکی شهردار منطقه ۲ نسبت به رفع پلمب باشگاه اقدام شد که جا دارد از شهردار محترم منطقه ۲ تشکر ویژه ای داشته باشم.

افشارزاده دلیل پلمب باشگاه را تغییر کاربری عنوان کرد و گفت: این مشکل از سال ۸۵ برای باشگاه استقلال وجود داشته که نسبت به رفع آن هیچ اقدامی صورت نگرفته بود. ما امروز با فرصتی که از شهردار منطقه ۲ گرفتیم نسبت به حل این مشکل اقدام خواهیم کرد تا چنین مشکلاتی برای باشگاه به وجود نیاید.

کاربری ساختمان باشگاه استقلال از ابتدای احداث" مسکونی " بوده که با وجود اخطارهای داده شده در سال های گذشته کماکان فعالیت های اداری در این ساختمان انجام گرفت که این مساله امروز باعثپلمب ساختمان شد؛ هر چند با مذاکرات انجام شده فعلا این مشکل به صورت موقت حل شده است.