به گزارش مشرق، دو باشگاه استقلال و پرسپولیس سال ها بدون داشتن ساختمان گذران کردند تا اینکه در زمان ریاست محمد دادکان در فدراسیون فوتبال او دو ساختمان برای باشگاه استقلال و پرسپولیس خریداری کرد و این دو ساختمان را به طور رایگان به استقلال و پرسپولیس هدیه کرد اما امروز ساختمان باشگاه استقلال از سوی شهرداری پلمپ شد و به گفته بهرام افشارزاده مدیرعامل این باشگاه به دلیل آنکه کاربری این ساختمان مسکونی است شهرداری چنین اقدامی انجام داده است.

محمد دادکان این دو ساختمان را برای استقلال و پرسپولیس خرید تا این دو باشگاه پرطرفدار حداقل از اجاره نشینی رهایی پیدا کنند. آن زمان این ساختمان ها مسکونی بود و اگر واقعا مشکل بحثاداری بودن این دو باشگاه است که باشگاه های استقلال و پرسپولیس کار فرهنگی انجام می دهند و انجام امور فرهنگی در ساختمان های مسکونی از لحاظ قانونی بلامانع است.

ضمن اینکه اگر باشگاه استقلال به خاطر مسکونی بودن آن پلمپ شده و شهرداری تهران بعد از سال ها به یک باره به این دلیل ساختمان استقلال را پلمپ کرده چرا ساختمان باشگاه پرسپولیس پلمپ نشده شاید مسائلی پشت پرده وجود داشته باشد؟!

با این حال مشکل باشگاه استقلال از طریق قانونی قابل حل است و آنها می توانند با پرداخت هزینه کاربری که ظاهرا متری یک میلیون تومان است، مشکل کاربری ساختمان خود را حل می کند. این دو ساختمان حدود ۶۰۰ متر زیربنا دارد و باشگاه استقلال برای تغییر کاربری ساختمان خود و تبدیل آن به ساختمان اداری باید ۶۰۰ میلیون تومان پرداخت کند که پول یک بازیکن این باشگاه هم نمی شود هر چند بعید به نظر می رسد مشکل باشگاه استقلال با شهرداری بحثکاربری ساختمان باشد.