به گزارش مشرق، سازمان نظام وظیفه با ارسال جدول زمان بندی شده به سازمان لیگ برتر فوتبال خواهان حضور بازیکنانی شده که کارت پایان خدمت شان مشکل دارد.

در حالی که پیش از این از ۲۲ بازیکن لیگ برتری به عنوان نفراتی که کارت پایان خدمت آنها مشکل دارد یاد شده بود در لیست ارسالی نظام وظیفه تعداد بازیکنان بیشتری به چشم می خورد که باید طبق جدول زمان بندی شده به نظام وظیفه مراجعه کرده تا درباره وضعیت کارت پایان خدمت خود پاسخگو باشند.

نکته جالب توجه این است که در جدول یاد شده نوع کارت معافیت بازیکنان درج و در برخی موارد معافیت هایی چون قطع نخاع و یا نابینایی و کم بینایی ذکر شده است.