به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین؛ صبح امروز و در جریان نشست رونمایی از کتاب جامع قهرمانان پارالمپیک کشور که با حضور وزیر ورزش و معاونانش در محل وزارتخانه برگزار شد، دکتر گودرزی خاطره جالبی تعریف کرد.
در این نشست که به همت فدراسیون جانبازان و معلولان و همچنین کمیته پارالمپیک برگزار شده بود، گودرزی به بیان خاطره ای پرداخت و گفت: هر گاه به دیدار آقای رجایی می رفتیم، ایشان همیشه به نکاتی کلیدی اشاره می کرد و ورزش از سوی او توصیه می شد. آقای رجایی از دوران زندان برای ما تعریف می کرد که حتی قدم زدن روزانه هم برای آنها بسیار ارزشمند بود و تاکید می کرد که ارزش های ایرانی و اسلامی در ورزش حفظ شود. آقای رجایی می گفت که ورزش را برای ورزش نخواهیم و این موضوع از سوی او محکوم بود و درخواست می کرد که ورزش را برای حفظ ارزش ها و رشد انسان بخواهیم.
۲۵۲ ۴۱