به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین؛ نام ایتالیا با والیبال ایران عجین شده. در چند سال گذشته در اکثر تورنمنت های جهانی، ایتالیا همگروه تیم ملی والیبال ایران بوده و این بار هم در مسابقات قهرمانی جهان، یکی از حریفان ایران، ایتالیاست. اتفاقا اولین مسابقه ایران هم مقابل ایتالیا برگزار شد.
ست اول
ست اول را ایرانی ها خوب شروع کردند. سعید معروف، قائمی، موسوی، میرزاجان پور، غفور، عادل غلامی، فرهاد ظریف بازی را برای ایران به زمین رفتند. اولین امتیاز نصیب شاگردان کواچ شد. انها خیلی زود به امتیاز ۸-۱۳ رسیدند. بعد هم با پوئن سرویس، اسپک های محکم و دفاع های روی تور خوب اختلاف را به ۶ امتیاز رساندند و در نهایت ۱۶ - ۱۱ تایم اوت دوم را گرفتند. بعداز تایم اوت دوم ایتالیایی ها با استنفاده از غفلت ایرانی ها در دریافت فاصله خود را کم کردند اما شاگردان کواچ باز هم امیتاز روی امتیاز خود گذاشتند و وقتی نتیجه به ۱۹-۱۴ رسید بوروتو به ناچار تایم گرفت. امیر غفور اما با جا خالی به جای اسپک محکم امتیاز ایران را به ۲۳ - ۱۶ رساند که ویدوئو چلنج هم برای لاجوردی ها کارساز نشد و ایران خیلی زود دو امیتاز دیگر را هم گرفت تا ست اول ۲۵ - ۱۶ به نام ایران نوشته شود. در این ست بازیکنان همان طور بازی کردند که در تمرین بودند؛ سرویس خوب، دریافت و حمایت از دفاع.
ست دوم
ست دوم رابا سرویس بیرارلی شروع شد اما اولین امتیاز را امیر غفور با خوابندن اسپک محکم گرفت. زایتسف خیلی زود جبران کرد و امتیاز یک - یک شد. بازی میلمتری پیش می رفت تا اینکه ایتالیا ۶-۷ جلو افتاد اما فرهاد قائمی مهلت نداد خوشحالی آنها دوام پیدا کند و با اسپکش نتیجه را برابر کرد. در حالی که امتیاز ۷-۷ برابر بود دفاع قائمی امتیاز هشتم را برای ایران گرفت تا تایم اوت اول ۸-۷ به یاران برسد. دو تیم تا امیتاز ۱۳-۱۳ برابر بودند اما ایتالیایی ها دو امتیاز جلو افتادن که میرزاجان پور ۱۴-۱۵ کرد نتیجه را اما این ایتالیا بود که ۱۶-۱۴ تایم اوت دوم را گرفت. بازیکنان بوروتو کم کم خودشاند جلو کشیدند و ۱۸-۱۴ جلو افتادند اما تایمی که کواچ گرفت امتیاز ایران را به ۱۷ رساند. باز این ایتالیایی ها بودند که امتیازشان را به ۲۰ و بعد هم ۲۱ رساندند. در ماراتن بین ایرانی ها و لاجوردی پوشان، سفید پوشان پارسی امتیاز ۱۹ را گرفتند. ‫آن هم اوت رفتن توپ ایتالیایی ها. وقتی کوار سرویس را خراب کرد و ایران را به امتیاز ۲۰ رساند، عادل غلامی هم توپ را به تور زد تا ایتالیا ۲۳ امتیازی شود. اما سید با اسپکی که خواباند جبران کرد. شهرام محمودی به جای امیر غفور آمد و ایمر غفور با زدن سرویس به تور ایتالیا را ۲۴-۲۳ جلو انداخت و اینجا بود که مهدوی به جای غفور وارد زمین شد و بعد هم ارمین تشکری به جای میرزاجان پور امد. این ست ۲۵-۲۳ برای ایتالیا تمام شد. دوتیم طبق برنامه برای ۱۰ دقیقه بین بعداز ست دوم به رختکن رفتند. ‬
ست سوم
ست سوم با سرویس سعید معروف شروع شد وامیر غفور هم اولین امتیاز را گرفت. اما ایتالیا خیلی زود جبران کرد. وقتی دو تیم به امتیاز ۲-۲ برابر شدند فرهاد قائمی با پوئن سرویس امتیاز سوم را گرفت. ازدومین سرویس او ایتالیایی ها امتیاز گرفتند. وقتی شاگردان بوروتو دو توپ به خارج زدند و ایران ۶-۵ جلو افتاد اما زایتسف خیلی زود نتیجه را ۶-۶ کرد. بعد هم ایران ۷-۶ جلو افتاد، اما دفاع ناقص ایران نتیجه را ۷-۷ کرد. سید محمد موسوی روی پاس کوتاه و سرعتی معروف اولین تایم اوت را ۸-۷ گرفت.
دوتیم امیتاز به امتیاز جلو می رفتند تا اینکه ایتالیا با دفاع میرزاجان پور امتیاز ۱۱ را گرفت اما ایرانی ها جبران کردند. باز زایتسف بود که با خواباندن توپ امیتاز ۱۲ر ا گرفت و سید هم امتیاز ۱۲ را گرفت. اما با اوت رفنم اسپک میرزاجان پور ایتالیا ۱۳-۱۲ شد. امیر غفور دوباره تیم را به حریف رساند. ایتالیایی ها روی دو دور رفت و برگشت توپ امتیاز ۱۶ - ۱۴ را ثبت کردند و صاحب دومین تایم اوت فنی شدند.
بعد از تایم اوت فنی ایتالیایی ها که می خواستند زودتر کار را یکسره کنند، با دفاع و سرویس امتیاز گرفتند و جلو افتادند اما بازیکنان ایران خیلی زود جبران کردند و در امتیاز ۱۹ برابر شدند تا مائورو بوروتو دوباره تایم بگیرد. شاگردان او امتیاز ۲۰ را هم گرفتند اما خیلی زود بازی برابر شد، ۲۰ - ۲۰. مهدوی به جای سعید معروف به زمین امد، روی دو دفاع خوب سید دو امتیاز به امتیازاتشان اضافه کردند تا ۲۲-۲۰ جلو بیفتند. میلاد عبادی پور که به جای میرزاجان پور آمده امتیاز ۲۳ را گرفت. مائورو تقاضای ویدئو چک داد که نتیجه ای نداشت. فرهاد قائمی امتیاز ۲۴ را گرفت و دفاع سید هم امتیاز ۲۵ و پیروزی ست سوم را با نتیجه ۲۵ - ۲۱ برای ایران نوشت.
۴۳ ۴۳