به گزارش مشرق، کمیته مسابقات اعلام کرد، به دلیل انصراف تیم های شاهین ایلام، نماینده خرمشهر، قهرمان آذربایجان شرقی، اتحاد نوید گلستان، قهرمان یزد، قهرمان لرستان؛ قهرمان خراسان جنوبی، قهرمان همدان، قهرمان خوزستان، سفیر گفتمان قم، ابهر رود زنجان، قهرمان هرمزگان، دیدارهای زیر لغو می شود:

۱. شهرداری بم بروات کرمان - شاهین ایلام

۲. قهرمان آذربایجان شرقی – شهرداری چمخاله گیلان

۳. اتحاد نوید گلستان - قهرمان البرز

۴. کیوان مرغ مهاباد - قهرمان لرستان

۵. زاگرس یاسوج - قهرمان خراسان جنوبی

۶. قهرمان همدان - کیان بختیاری شهرکرد

۷. قهرمان کیش - ابهر رود زنجان

۸. قهرمان هرمزگان - قهرمان یزد

۹. شاهین کروکلا بابل - قهرمان خوزستان

۱۰. شاهین بندر گز گلستان - سفیرگفتمان قم

۱۱. نماینده خرمشهر - آبکار گسترپاژفریمان

بدیهی است تیم های مقابل آنها به دور بعدی مسابقات جام حذفی کشور فصل ۹۴-۹۳ صعود می کنند.