به گزارش مشرق، با مشخص شدن گروه بندی ۳۲ تیم حاضر در مرحله گروهی لیگ قهرمانان اروپا، یوفا برنامه بازی های مرحله گروهی این مسابقات را نیز اعلام کرد. برنامه کامل بازی های مرحله گروهی لیگ قهرمانان فصل ۱۵-۲۰۱۴ به شرح زیر است:

دور رفت

سه شنبه - ۲۵ شهریور ۹۳(گروه های A، B، C، D)

المپیاکوس - اتلتیکومادرید
یوونتوس - مالمو
لیورپول - لودوگورتس
رئال مادرید - بازل
موناکو - بایرلورکوزن
بنفیکا - زنیت سن پترزبورگ
گالاتاسرای - اندرلشت
بورسیا دورتموند - آرسنال

چهارشنبه - ۲۶ شهریور ۹۳(گروه های E، F، G، H)


رم - زسکا مسکو
بایرن مونیخ - منچسترسیتی
آژاکس - پاری سن ژرمن
بارسلونا - آپوئل نیکوزیا
چلسی - شالکه
ماریبور - اسپورتینگ لیسبون
پورتو - باته بوریسوف
اتلتیک بیلبائو - شاختار دونتسک

سه شنبه - ۸ مهر ۹۳(گروه های E، F، G، H)

منچسترسیتی - رم
زسکا مسکو - بایرن مونیخ
پاری سن ژرمن - بارسلونا
آپوئل نیکوزیا - آژاکس
اسپورتینگ لیسبون - چلسی
شالکه - ماریبور
شاختار دونتسک - پورتو
باته بوریسوف - اتلتیک بیلبائو

چهارشنبه - ۹ مهر ۹۳(گروه های A، B، C، D)

مالمو - المپیاکوس
اتلتیکومادرید - یوونتوس
بازل - لیورپول
لودوگورتس - رئال مادرید
زنیت سن پترزبورگ - موناکو
بایرلورکوزن - بنفیکا
آرسنال - گالاتاسرای
اندرلشت - بورسیا دورتموند

سه شنبه - ۲۹ مهر ۹۳(گروه های E، F، G، H)

زسکا مسکو - منچسترسیتی
رم - بایرن مونیخ
آپوئل نیکوزیا - پاری سن ژرمن
بارسلونا - آژاکس
شالکه - اسپورتینگ لیسبون
چلسی - ماریبور
باته بوریسوف - شاختار دونتسک
پورتو - اتلتیک بیلبائو

چهارشنبه - ۳۰ مهر ۹۳(گروه های A، B، C، D)

اتلتیکومادرید - مالمو
المپیاکوس - یوونتوس
لودوگورتس رازگراد - بازل
لیورپول - رئال مادرید
بایرلورکوزن - زنیت سن پترزبورگ
موناکو - بنفیکا
اندرلشت - آرسنال
گالاتاسرای - بورسیا دورتموند

دور برگشت

سه شنبه - ۱۳ آبان ۹۳(گروه های A، B، C، D)

مالمو - اتلتیکومادرید
یوونتوس - المپیاکوس
بازل - لودوگورتس رازگراد
رئال مادرید - لیورپول
زنیت سن پترزبورگ - بایرلورکوزن
بنفیکا - موناکو
آرسنال - اندرلشت
بورسیا دورتموند - گالاتاسرای

چهارشنبه - ۱۴ آبان ۹۳(گروه های E، F، G، H)

منچسترسیتی - زسکا مسکو
بایرن مونیخ - رم
پاری سن ژرمن - آپوئل نیکوزیا
آژاکس - بارسلونا
اسپورتینگ لیسبون - شالکه
ماریبور - چلسی
شاختار دونتسک - باته بوریسوف
اتلتیک بیلبائو - پورتو

سه شنبه - ۴ آذر ۹۳(گروه های E، F، G، H)

زسکا مسکو - رم
منچسترسیتی - بایرن مونیخ
آپوئل نیکوزیا - بارسلونا
پاری سن ژرمن - آژاکس
شالکه - چلسی
اسپورتینگ لیسبون - ماریبور
باته بوریسوف - پورتو
شاختار دونتسک - اتلتیک بیلبائو

چهارشنبه - ۵ آذر ۹۳(گروه های A، B، C، D)

اتلتیکومادرید - المپیاکوس
مالمو - یوونتوس
لودوگورتس رازگراد - لیورپول
بازل - رئال مادرید
بایرلورکوزن - موناکو
زنیت سن پترزبورگ - بنفیکا
اندرلشت - گالاتاسرای
آرسنال - بورسیا دورتموند

سه شنبه - ۱۸ آذر ۹۳(گروه های A، B، C، D)

المپیاکوس - مالمو
یوونتوس - اتلتیکومادرید
لیورپول - بازل
رئال مادرید - لودوگورتس رازگراد
موناکو - زنیت سن پترزبورگ
بنفیکا - بایرلورکوزن
گالاتاسرای - آرسنال
بورسیا دورتموند - اندرلشت

چهارشنبه - ۱۹ آذر ۹۳(گروه های E، F، G، H)


رم - منچسترسیتی
بایرن مونیخ - زسکا مسکو
بارسلونا - پاری سن ژرمن
آژاکس - آپوئل نیکوزیا
چلسی - اسپورتینگ لیسبون
ماریبور - شالکه
پورتو - شاختار دونتسک
اتلتیک بیلبائو - باته بوریسوف