به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین؛ کمیته استیناف فدراسیون فوتبال در حکمی محرومیت پیام صادقیان را از سه ماه به دو ماه کاهش داد.
این اتفاق در حالی افتاده است که این بازیکن باید جریمه نقدی ۵۰ میلیون ریالی را هم پرداخت کند.
در خبری که روی خروجی سایت رسمی فدراسیون فوتبال منتشر شده آمده است: «پس از رای کمیته انضباطی، به دلیل اعتراض و برخورد زننده که با هل دادن داور مسابقه و اقدام به شکستن شیشه در ورودی رختکن همراه بود، این بازیکن طبق رای انضباطی ۱۸ مردادماه به محرومیت سه ماهه و جریمه ۵۰ میلیون ریالی محکوم شد. پس از درخواست تجدیدنظر این بازیکن، کمیته استیناف فدراسیون پس از بررسی پرونده رای خود را طبق ماده ۴۱ آیین نامه انضباطی، نسبت به کاهش محرومیت به دو ماه و پرداخت مبلغ ۵۰ میلیون ریال صادر کرد. رای صادره قطعی است.»
۲۵۱ ۴۱