گروه ورزشی مشرق،جرج اورول به جز نوشتن رمان هایی مانند «قلعه حیوانات» و «۱۹۸۴»، مقاله نویس فعالی هم بوده است. متن زیر نگاه انتقادی او پیرامون ورزش در دنیای مدرن را نشان می دهد.

*****
تیم فوتبال دینامو آمد و پس از اقامت کوتاهی در انگلستان از اینجا رفت. پیش از آمدن این تیم به کشور ما بسیاری از آدم های اهل فکر، حرف و سخن هایی را در محافل خصوصی می گفتند که اکنون می توان همان حرف ها را علنی بیان کرد. حرف هایی از این دست که ورزش یکی از عوامل همیشگی ایجاد کینه و نفرت بین کشورهاست و تنها تأثیری که چنین مسابقاتی بر روابط انگلستان و روسیه داشته، وخیم تر کردن اوضاع بوده است.

حتی روزنامه ها هم نتوانستند بر این واقعیت سرپوش گذارند که از چهار بازی انجام شده، دست کم دو بازی منجر به پدید آمدن احساسات کینه توزانه شد. به من گفتند در جریان بازی آرسنال، یک بازیکن انگلیسی و یک بازیکن روس به جان هم افتادند و مردم هم داور را هو کردند. کس دیگری در مورد مسابقة گلاسکو به من گفت که بازی از همان آغاز بلبشو بود. بعد هم مشاجراتی آلوده به ناسیونالیسم درباره ترکیب «آرسنال» در گرفت. آیا این تیم آنطور که روس ها ادعا کرده اند، یک تیم تمام انگلیسی بود یا به ادعای انگلیس ها صرفاً یک تیم محلی بوده است؟ آیا لغو ناگهانی سفر تیم دینامو به منظور امتناع از دیدار با تیم تمام انگلیسی بوده؟ طبق معمول، هر کسی بنابر گرایش های سیاسی خود به این سؤالات پاسخ می داد؛ هر چند این هر کسی شامل همه نمی شد.

مثلاً خبرنگار ورزشی نشریه News Chronicle که از دوستداران روسیه است، با انگشت گذاشتن بر احساسات ضد روسی مدعی شد که آرسنال به هیچ وجه تیم تمام انگلیسی نبوده است. این مشاجرات تا سالیان سال در پاورقی کتاب های تاریخ منعکس و تکرار خواهد شد. به هر تقدیر، تا آنجا که به نتایج بازی ها مربوط می شود، سفر دینامو به انگلستان نتیجه ای جز زمینه سازی خصومت های تازه در هر دو طرف نداشت.آیا می شد این مسیر را عوض کرد؟هر گاه از مردم می شنوم که می گویند ورزش بین ملت ها الفت ایجاد می کند و اگر آنان می توانستند همدیگر را در زمین فوتبال یا کریکت ملاقات کنند دیگر علاقه ای به روبه رو شدن با هم در میدان نبرد نمی داشتند، در حیرت فرو می روم.حتی اگر مصادیق و نمونه های ملموس(مثل المپیک ۱۹۳۶) هم در دسترس نبود، باز هم از اصول حاکم بر بازی ها می شد به چنین استنباطی دست یافت.

قریب به تمام ورزش های دوران ما ماهیت رقابتی دارند. بازی مطلقاً به هدف برنده شدن است و برای بازیکن معنایی جز نهایت سعی و کوشش برای ب‍ُردن ندارد. فقط در سبزه زارهای روستایی که احساس وطن پرستی در طرفداری از تیم ها دخالتی ندارد، به سادگی و صرفاً برای تفریح می توان بازی کرد.به محض آنکه غرور و حیثیت پا پیش می گذارد، به محض آنکه احساس می کنید واحد بزرگ تری که بدان تعلق دارید در صورت بازنده شدن بی اعتبار و آبرو می شود، وحشیانه ترین غرایز جنگجویی در شما بیدار می شود. این را حتی بچه هایی که در فوتبال مدرسه شان شرکت می کنند نیز می دانند.

به صراحت بگویم ورزش در سطح بین المللی تقلید صحنه ها و خشونت های جنگ است. در اینجا نه رفتار بازیکنان بلکه نگرش تماشاچیان اهمیت دارد: و در ورای تماشاچیان، مل‍ّت ها خشم و عصبیت خود را بر سر این مسابقات به حد اعلی می رسانند و جد ّاً حتی برای دوره ای کوتاه باور دارند که دویدن، پریدن و ضربه زدن به یک توپ بوتة آزمایش فضایل ملی آنان است!

حتی بازی آرام و بی خشونتی مانند کریکت هم که به جای قدرت بدنی نیازمند نزاکت و تمرکز است می تواند به کدورت ها دامن زند؛ همانطور که در مشاجره بر سر بولینگ body – line و تاکتیک های خشن تیم استرالیا در سال ۱۹۲۱ مشاهده کردیم. این احتمال در فوتبال که امکان صدمه به همه در آن وجود دارد و هر ملتی نیز سبکی دارد که از نظر دیگران ممکن است ناجوانمردانه تعبیر شود، به مراتب بیشتر است. بوکس در مرتبه ای بالاتر از اینها جای می گیرد.به جان هم افتادن یک سفیدپوست با مشت زن های رنگین پوست در برابر تماشاچیانی از رنگ ها و نژادهای مختلف یکی از زشت ترین صحنه های دنیاست. تماشاچیانِ مشت زنی، همیشه نفرت انگیز بوده اند. رفتار زنان به گونه ای است که الحق نباید اجازه حضور آنان را در این مسابقات داد.دو یا سه سال پیش وقتی دو تیم گارد مردمی و نیروهای منظم، تورنمنت مشت زنی برگزار کرده بودند، نگهبانیِ در ورودی سالن را با این دستور اکید به من دادند که از ورود زنان جلوگیری کنیم.وسواس به ورزش در انگلستانِ خودمان به قدر کافی افتضاح و تهوع آور شده؛ اما می بینیم در کشورهای تازه استقلال یافته که ورزش و ناسیونالیسم جزء جدیدترین پدیده ها و تحولات آنهاست، احساساتی وحشیانه تر از آنچه بر ما حاکم شده غلبه یافته است. در فوتبال کشورهایی مثل هند یا بِرمه حتماً باید چند حلقه پلیس مقابل مردم صف آرایی کنند تا به داخل میدان هجوم نیاورند. در برمه دیده ام که طرفداران یک تیم از حلقه پلیس گذشته و در لحظه ای حساس، دروازه بان تیم مقابل را مصدوم کرده اند.

نخستین مسابقه بزرگ فوتبال که حدود پانزده سال پیش در اسپانیا برگزار شد به شورش افسار گسیخته مهارناپذیری انجامید. به محض آنکه احساس رقابت و امتیازگیری شد ّت می یابد، بازی کردن بر اساس قوانین، مفهوم خود را از دست می دهد. میل مردم به این سمت سوق می یابد که خود را در اوج عزت و تیم مقابل را در حضیض ذل‍ّت و تحقیر بینند و فراموش می کنند که پیروزی از طریق تقل‍ّب یا مداخله جمعیت اصلاً بی معناست.

حتی آنگاه که تماشاچیان عملاً مداخله نمی کنند همچنان می کوشند با تشویق تیم محبوب خود و هو کردن و توهین به تیم مقابل بر نتیجه تأثیر بگذارند.ورزش در حالت جد ّی خود چیزی به نام بازی جوانمردانه را به رسمیت نمی شناسد؛ سرتاسرش کینه، حسادت، لاف، بی احترامی به قوانین و لذ ّت سادیستیِ ناشی از تماشای خشونت است. به بیان دیگر جنگ منهایِ تیراندازی است.فکر می کنم به جای حرف های مفت و شعاری درباره رقابت های سالم در میادین فوتبال و «نقش مهمی که المپیک در اتحاد ملت ها ایفا کرده!» بهتر است تحقیق کنیم تا بفهمیم چرا و چگونه این ب‍ُت پرستی مدرن ورزشی پدیدار شد. امروزه بازی های متعددی داریم که ریشه های کهن دارند؛ اما ورزش با این خصوصیت ربطی به روم باستان تا قرن نوزدهم ندارد. حتی در مدارس دولتی انگلستان نیز میل جنون آمیز به بازی ها تا اواخر قرن گذشته شکل نگرفت.

دکتر آرنولد که عموماً از او به بنیانگذار مدارس دولتی مدرن یاد می شود، بازی های ورزشی را اتلاف وقت می دانست. سپس در انگلستان و آمریکا سرمایه گذاری سنگینی روی مسابقات کردند که می توانست جمعیت انبوهی را جذب نموده و احساسات و هیجانات خطرناکی را پدید آورد. و این عفونت از کشوری به کشور دیگر سرایت کرد. در این میان،فوتبال و مشت زنی جنگجویانه ترین ورزش هایی هستند که گسترش عجیبی یافته اند. تردید ندارم که کل قضیه با ظهور ناسیونالیسم یعنی با عادتِ جنون آمیز مدرنِ همذات پنداری با واحدهای بزرگ قدرت و همه چیز را از منظر حفظ حیثیت در رقابت دیدن گره خورده است.

احتمال شکوفایی و رونق بازی های سازمان یافته در جوامع شهری که مردم به طور متوسط زندگی کم تحرک و ایستایی دارند و برای کارهای خل‍ّاق فرصت نمی یابند به مراتب بیشتر از جوامع روستایی است. پسران و مردان جوان روستاها با پیاده روی، شنا، برف بازی، بالا رفتن از درخت، اسب سواری و ورزش هایی که مستلزم بی رحمی با حیوانات است مانند ماهیگیری، موش گرفتن با راسو و جنگ خروس ها انرژی خود را تخلیه می کنند.در شهرهای بزرگ، برای تخلیه انرژیِ نهفته در قدرت فیزیکی یا تکانه های سادیستی باید به فعالیت های گروهی روی آورد. در لندن و نیویورک به بازی بسیار اهمیت می دهند؛ همانطور که در رم و بیزانس این گونه بود. بازی در قرون وسطی نیز همین گونه بود و چه بسا وحشیانه تر اما با سیاست مخلوط نشده بودند و به نفرت های گروهی دامن نمی زدند.

اگر دوست دارید به صندوقِ فربه کینه که در این برهه در جهان امروز ع‍َل‍َم شده مبلغی بیفزایید، چه بهتر چند سری فوتبال بین عرب ها و یهودی ها، آلمان ها و چک ها، هندی ها و انگلیسی ها، روس ها و لهستانی ها و ایتالیایی ها و یوگسلاوها ترتیب دهید و هر کدام را نیز مقابل دیدگان بیش از صد هزار تماشاچی از رنگ ها و نژادهای مختلف برگزار کنید.نمی خواهم حکم دهم که ورزش از اسباب و علل اصلی رقابت ها و فزون طلبی های بین المللی است؛ اما آن را در تشدید و تقویت ناسیونالیسم دخیل می دانم. تیم یازده نفره ای را که عنوان قهرمانان مل‍ّی را یدک می کشند برای نبرد با تیم رقیب به میدان می فرستید و این احساس را به دنبالش در طرفین دامن می زنید که مل‍ّت مغلوب، «مل‍ّت بی آبرو» ست. آیا اوضاع را خراب تر نکرده اید؟

نوشته: جرج اورول / ترجمه: ع. ف آشتیانی