به گزارش مشرق، اولیویر ژیرو که در دیدار مقابل اورتون دچار مصدومیت شد، امروز تحت عکس برداری دوم قرار خواهد گرفت تا میزان مصدومیتش مشخص شود. پزشکان برای او مصدومیت دو تا ۱۲ هفته ای را پیش بینی کرده اند.