بهرام افشارزاده مدیرعامل استقلال، در مورد واکنش های تند استقلالی ها به برنامه ۹۰ اظهارنظر کرده است. بهرام افشارزاده در این ارتباط می گوید:: «من همیشه گفتم باید رابطه رسانه و ورزشکار، رفتاری متقابل و مبتنی بر احترام باشد. شخص من همیشه در این بیش از ۵۰ سال که در ورزش هستم چنین شیوه ای را با رسانه ها داشتم و همیشه به رسانه ها احترام گذاشتم و البته در سوی مقابل هم از رسانه ها احترام دیدم. در این مسائل هم دخالتی نداشتم.»

او درباره برنامه فردوسی پور هم می گوید: «به هر حال برنامه ۹۰ برنامه ای پر بیننده است اما من چیزی به بازیکنانم درباره مصاحبه کردن یا نکردن با این برنامه نگفتم و هیچ وقت هم خودم را وارد این گونه مسائل نمی کنم چون مدیریت مسائل بزرگتر تیم را باید پیگیری کند و دغدغه اصلی ما برآورده کردن نیازهای اجرایی تیم است. اتفاقا چند روز پیش عادل را در مراسم ختم مرحوم نفر دیدم و وقت سلام وعلیک به او گفتم این برنامه ات نصف شب است و من ۱۰ شب می خوابم. نکند، نصف شب تصمیم بگیری به من زنگ بزنی. اگر کاری داشتی همان سر شب و قبل از ۹ شب با من تماس بگیرید. خلاصه ۹۰ وقتی پخش می شود که من هیچ وقت نمی بینم چه اتفاقی در آن می افتد!»

امیر قلعه نویی و بازیکنان استقلال از اینکه فردوسی پور در برنامه دوشنبه شب گذشته اش به میرشاد ماجدی فرصت نداده تا روی خط برنامه ۹۰ برود دلخورند و با برنامه ۹۰ مصاحبه نکردند.