به گزارش خبرآنلاین؛ آخرین تمرین تیم ملی والیبال بدون حاشیه نبود. والیبالی ها که شنبه را به خاطر کارهای شخصی تمرین نکردند، صبح دیروز آخرین تمرین را در سالن فدراسیون انجام دادند. آن هم با نیم ساعت تاخیر. قرار بود تمرین ساعت ۱۰:۳۰ شروع شود اما تمرین نوجوانان نیم ساعتی ملی پوشان را دیرتر به تکاپو انداخت.

آنها مثل همیشه تمرین کششی را زیر نظر کارلو ساتی انجام دادند. تمرینی که خیلی هم جدی نبود. البته سید محمد موسوی خیلی دیرتر از بقیه وارد سالن شد. او این بار متفاوت از بقیه بازیکنان وارد سالن شد. بدون کفش. سرعتی زن تیم ملی والیبال در به در دنبال کفش هایش بود و قتی از پیداکردن انها ناامید شد دست به دامان همه بازیکنان شد تا بالاخره امیر غفور یک دست کفشش را به او قرض داد. کفش هایی که به پایش بزرگ بود و بالاجبار سید با کفی آنها را به پایش نگه داشت

خودش که دلش نمی خواست این خبر نوشته شود، گفت: «کفش هایم را دزیده بودند. البته ننویسید که آبرویم نرود. حالا همه فکر می کنند من چقدر شلخته ام. من همیشه یک جفت کفش در تمرین دارم که امروز امدم و دیدم نیست. با کفش امیر غفور که یک سایز برایم بزرگ بود و البته به لطف کفی تمرین کردم.»

ملی پوشان بالاجبار تمرین آخر را فشرده انجام دادند. انها ۴۵ دقیقه ای تمرین وزنه انجام دادندو بعداز ان هم کار با توپ داشتند. حمزه زرینی با اینکه هنوز مصدومیتش کاملا خوب نشده اما کنار هم تیمی هایش جدی کار می کرد. وقتی همه بازیکنان به زمین امدن با سوت کواچ تمرین جدی تر شد. انها در دو گروه کار دریافت تک ضرب را انجام می دادند و بعد هم نوبت تمرین سرویس و دریافت رسید. بازیکنان به خاطر خستگی به نوعی می خواستند از تمرین شانه خالی کنند. حتی باگپ با خبرنگاران. انها البته کت و شلوارهای بازیهای اسیایی را هم نوبتی پرو می کردند. وقتی خستگی کم کم باعثشد تا بازیکنان کمتر دل به تمرین دهند و جدی نباشند، داد کواچ هم درآمد. بالاخره بازیکنان بعداز دو ساعت و ۱۵ دقیقه سرد کردند.
۲۵۱ ۴۱