فرهاد عشوندی: و ناگهان روزت کابوس می شود. یک پیامک کوتاه و خبری تلخ، خبر از دست دادن یک دوست، یک همکار… مهدی نفر نه سبک داشت، نه استاد بود، نه دکتر و نه مهندس، مهدی یک رفیق خوب بود، یک خبرنگار سریع و زرنگ.
پسری که بدون شک توانست منوپلی در اخبار باشگاه پرسپولیس برای خود داشته باشد، سریعتر و موثق تر از همه همکارانش. این ویژگی او بود که سرویس ورزشی خبرگزاری فارس را صاجب دقیق ترین اخبار از باشگاه پرسپولیس کرده بود. پسری که با رفتارش توانسته بود تنها نقطه مشترک علی دایی، علی کریمی و علی پروین در یک زمان باشد. از صبح و بعد از دیدن پیامک تلخ فرشاد عباسی و خبر درگذشت مهدی بر اثر سانحه رانندگی، این جمله علی پروین مدام در گوشم زنگ می زند: «این پسر یه چیز دیگست. خبر رو که می گیره، یه واو این ور اون ور نمی شه…» غم از دست دادن او تلخ است برای ما که از یک نسلیم، تقریبا در یک دوره سنی وارد مطبوعات شدیم… او یکی از نسل ماست که نه استادیم، نه اسطوره، نه دکتر و…
حال زار همکارانش در خبرگزاری فارس تلخ است اما در برابر غم و حسرتی که تا یک عمر برای خانواده اش می ماند، هیچ نیست. همسر،، مادر و پسری که حالا فقط افتخار داشتن پدر برایش به یادگار می ماند.
روحش شاد و یادش گرامی…
۴۱۴۱