کفاشیان متهم است. متهم است به فساد؛ این بار مجلس او و فدراسیونش را متهم کرده است. برای گزارشی که مدتهاست قرار است منتشر شود اما نشده. این بهانه ای است برای اینکه شایعه رفتن کفاشیان دوباره قوت بگیرد. اینکه مجمعی تشکیل می شود یا حتی مستقیما حذفش می کنند و کلی شایعه دیگر. او حالا مدعیان مجلسی هم دارد که می خواهند پرونده فساد را به مراجع قضایی بسپارند. رئیس که می گویند برای رسیدن به صندلی ریاست هم تقلب کرده بوده و اصلا حالا نشستنش روی این صندلی هم غیر قانونی است. فارغ از همه این دعواها، علی کفاشیان که اشتباهات آشکارش در تمام این ۷ سال غیر قابل کتمان است و موفقیت هایش هم غیر قابل چشم پوشی، توانسته به شیوه خاص خود صاحب رای باشد. صاحب رای در مجمع انتخابات کنفدراسیون فوتبال آسیا. او حالا شناخته شده تر از همه فوتبالی های ایران برای حضور در انتخابات هیات اجرایی کنفدراسیون فوتبال آسیاست. کسی که می تواند نایب رئیس کنفدراسیون آسیا شود یا حداقل کرسی هیات اجرایی را دوباره به فوتبال مان برگرداند. برکناری او محروم کردنش از حضور در انتخابات کنفدراسیون شاید تنها حاصلش از دست رفتن شانس تصمیم سازی ایران در فوتبال آسیاست. شاید به همین دلیل است که وزیر ورزش به جای برکناری رئیس به اصلاحات در فدراسیون فکر می کند و مدام فشار می اورد تا دور و بری های آقای رئیس یک به یک تغییر کنند.
۴۱۴۱