به گزارش مشرق، وزیر ورزش در پاسخ به پرسشی در مورد تخلفات صورت گرفته در اساسنامه فدراسیون فوتبال گفت: من با زحمت کشان عرصه فوتبال جلسه می گذارم تا اگر تصمیمی می گیریم اشتباه نباشد. این اواخر بحثهایی مطرح شده که تخلفاتی صورت گرفته اما هنوز برای ما محرض نشده و در حال پیگیری آن هستیم و در صورت محرض شدن از طریق مراجع قانونی با آن برخورد می شود.

وی افزود: چند اساسنامه وجود دارد که در آنها ابهاماتی وجود دارد. از جمله اساسنامه کمیته ملی المپیک. همان زمان که گفتند من گزینه ریاست کمیته المپیک شوم من محرمانه با نهاد ریاست جمهوری تماس گرفتم و قرار شد با لوزان سوئیس مکاتبه کنند و ببینند که این ترجمه اصلی اساسنامه است.

گودرزی در خاتمه عنوان کرد: این خیلی بد است که اگر ما بخواهیم در مورد یک اساسنامه برخورد کنیم آن را به مجامع بین المللی انتقال می دهند. معاون رئیس جمهور استعلام لازم را انجام دادند و تخلفات اساسنامه کمیته المپیک را به صورت محرمانه به من گفتند.