به گزارش مشرق،مهدی تاج در مورد نتیجه جلسه شورای امنیت ملی که امروز در وزارت کشور در مورد قرارداد حق پخش تلویزیونی برگزار شد، گفت: در جلسه شورای امنیت ملی که امروز برگزار شد، من از طرف فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ در این نشست حضور داشتم و در این جلسه مصوب شد که در اسرع وقت وزارت ورزش و جوانان، فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ بر سر قرارداد حق پخش تلویزیونی به توافق برسند.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه جلوگیری از ورود دوربین ها به ورزشگاه ها تبعات منفی در پی دارد، کمیسیون ورزشی شورای امنیت ملی کشور دستور داد این مسئله ملغی شود و در اسرع وقت صدا و سیما، وزارت ورزش و جوانان، فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ بر سر حق پخش تلویزیونی به توافق برسند و نتیجه را هم به شورای امنیت ملی کشور گزارش بدهند.

به گزارش فارس، پیش از این مدیران عامل ۱۶ باشگاه لیگ برتری در بیانیه ای اعلام کرده بودند در صورتی که تا روز یکشنبه ۲ شهریور قرارداد حق پخش تلویزیونی امضا نشود از ورود دوربین ها به ورزشگاه ها جلوگیری خواهند کرد.