پارگی رباط صلیبی زانوی راست مهاجم تیم فوتبال پرسپولیس تائید شد.
با تائید پزشکان خبر پارگی رباط صلیبی رضا نوروزی مهاجم تیم فوتبال پرسپولیس تائید شد.
این مهاجم حالا باید به مداوای زانوی پای راستش که دچار مصدومیت شده بپردازد و اگر مجبور به عمل جراحی شود بین ۶ تا ۷ ماه را به دور از میادین خواهد بود.
نوروزی در دیدار مقابل ملوان گل زد اما این گل برایش بد یمن بود و این مهاجم حالا با این مصدومیت روبرو شده است.
۲۵۱ ۴۱