رئیس کمیته بین المللی المپیک در تصویر در حالی با نوابغ ووشوی جهان ایستاده که فرشاد عربی، نایب قهرمان جهان نیز با لباس تالوی قرمز رنگ دیده می شود…