آریا صالحی: تراکتورسازی در حالی شب قبل به پدیده مشهد باخت که رسول خطیبی در کنفرانس خبری اش از مشکلات گفت و از اختلاف با نظمی پرده برداشت.
از تبریز خبر می رسد که قرار است امروز نظمی استعفا بدهد و اعضای هیات مدیره هم با این استعفا موافقت می کنند! اما پس از رفتن نظمی چه کسی مدیرعامل تراکتورسازی خواهد شد؟ سردار آجرلو که در سال های قبل و حتی ابتدای این فصل هم شایعه آمدنش به تبریز شنیده می شد جدی ترین گزینه برای رسیدن به صندلی مدیرعاملی تراکتورسازی است.حال باید دید این اتفاق ها می افتد و اصلا نظمی استعفا می دهد که آجرلو گزینه مدیرعاملی تبریزی ها باشد یا نه؟
۲۵۱ ۴۱