به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین؛ دکتر محمد دادکان در ابتدا در سخنانی خواستار این شد که از واژه های «اگر» و «مگر» و «بگم» و «میگم» و «تکلیف شد» را از ورزش کشور حذف کنیم و همه سعی داشته باشیم تا با صداقت حقایق را برای مردم کشورمان بیان کنیم.
دادکان در ادامه گفت: «وزارت ورزش از روز اول سعی بر این داشت که با انتخاب هیئت مدیره دو تیم استقلال و پرسپولیس، مدیرعامل را هم خودش انتخاب کند درحالی که این با اساس اصول باشگاه داری مغایر است.»
عضور هیئت علمی دانشگاه آزاد در بخش دیگری از حرفهایش گفت: «اگر سخنی را مطرح می کنم به دلیل دلسوزی است و با شخص آقای گودرزی و معاونین او هیچ گونه خصومت شخصی ندارم.»
یکی از نکات مهمی که امیررضا خادم معاون وزیر و نماینده او در خصوصی سازی باشگاه ها مطرح کرد، این بود که کل هزینه لیگ امسال زیر ۱۵۰ میلیارد تومان برای خرید بازیکنان بوده است. این نکته ای بود که دادکان ردش کرد و گفت کاش مهدی تاج دستش را روی قرآن بگذارد و قسم بخورد ارقام این مقدار بوده است.
دادکان در ادامه درباره شرایط سرخابی های پایتخت گفت: «از ابتدا آقای امیر رضا خادم نیابد این مسئولیت را قبول می کردند، ضمن آنکه باید این نکته را توجه داشته باشیم که میزان قرارداد ها در فصل اخیر ۳۰ درصد افزایش داشته و متأسفانه وزارت ورزش در کنترل افزایش هزینه های فوتبال ناموفق بوده است.»
شاید جدیدترین گفته دادکان در این مناظر اشاره به قرارداد علی دایی بود. کاپیتا تیم ملی در عصر ریاست دادکان که همیشه برایش احترامی ویژه قائل می شود: «من علی دایی را دوست دارم و برای او احترام زیادی قائل هستم اما وزارت ورزش که در این چند سال دنبال لقب «رابین هود» بود و مکرر از کاهش قراردادها سخن می گفت امروز باید پاسخ گوی افزایش قرارداد علی دایی باشد.»
۴۱۴۱