به گزارش مشرق، رئیس دپارتمان داوری کشورمان برخلاف امیر قلعه نویی معتقد است مربیان نباید لال باشند، بلکه طبق بخشنامه فدراسیون فوتبال در آن مواردی که مجاز هستند صحبت کنند و در مواردی که قانون به آنها اجازه نمی دهد، صحبت نکنند و به قانون احترام بگذارند.

گفت وگوی حسین عسگری را در زیر بخوانید:

باشگاه استقلال از علیرضا فغانی شکایت کرده، دراین رابطه چه نظری دارید؟

ما با شکایت استقلال مشکلی نداریم. این راه قانونی اش است و باشگاه ها حق دارند و مجاز هستند بعد از مسابقات نظرات خود را به فدراسیون اعلام کنند و ما هم باید پاسخ بدهیم. آنها شکایت کرده اند و خواست خود را مکتوب گفته اند و باید تشکیلات پاسخ دهد. این راه قانونی است و حق باشگاه ها است و هیچ مشکلی ندارد.

عملکرد فغانی در بازی سپاهان و استقلال چطور بود؟

با توجه به گزارش ناظر بازی و ناظر داوری و بازبینی فیلم که توسط کارشناسان داشتیم، فغانی اگر غیر از این عمل می کرد اشکال داشت. این اعتراض ها ناشی از همان چیزی می شود که بارها درخواست داده ایم و گفته ایم که باشگاه ها توسط یک کارشناس خبره داوری بازیکنان خود را با قوانین داوری آشنا کنند. خطای هند خسرو حیدری مسلم بود و فغانی قانون را اجرا کرد. قانون می گوید اگر حالت دست بازیکن در هر شرایطی طبیعی نباشد و توپ با دست بازیکن تماس بگیرد، هند است. در آن صحنه حرکت دست حیدری و خلعتبری غیر طبیعی بود و توپ به دست هر کدام از آنها می خورد، هند بود. در آن حرکت چه اتفاقی می افتد که توپ به سمت دروازه در جرکت بود اما تغییر جهت می دهد؟ توپ به دست حیدری خورد و تغییر جهت داد.

خسرو حیدری اعلام کرده توپ به ناخن او برخورد کرده؟

دست از ناخن شروع می شود تا کتف و نمی شود تفکیک کرد. اگر توپ به هر جایی از دست بخورد، هند است. توپ در آن صحنه تغییر جهت داد و اگر به ناخن حیدری می خورد، این قدر تغییر جهت نمی داد ضمن اینکه توپ اگر به ناخن هم بخورد، هند است.

چرا امسال نسبت به اعتراض مربیان و بازیکنان حساس شده اید؟

الان ۱۰ سال است فدراسیون فوتبال اعلام کرده اعضای تیم ها مجاز نیستند به تصمیمات داور اعتراض کنند. متاسفانه در این مدت با مربیان و بازیکنان برخورد نشده و اعتراض به داوری برای آنها عادت شده، امسال بخشنامه کردیم و مجددا یادآوری کردیم، اما بعضی ها رعایت نمی کنند و زمان می برد تا رفتار مربیان و بازیکنان اصلاح شود. توصیه می کنم حداقل صحنه های بازی را توسط یک کارشناس خبره بازبینی کنند و سریع واکنش نشان ندهند.

قلعه نویی اعلام کرده مربیان باید لال شوند. در این رابطه چه نظری دارید؟

نمی دانم چرا از این قبیل اصلاحات استفاده می کنند. چرا مربیان لال شوند؟ فدراسیون فوتبال وظایف مربیان و بازیکنان را مشخص کرده و گفته در چه بخش هایی می توانند صحبت کنند و در چه بخش هایی نمی توانند صحبت کنند. وقتی مجاز نیستند، بحثلال بودن نیست و بحثاجرای قانون است.

منبع: ایلنا