به گزارش مشرق، حقیقت با اشاره به اقدامات صورت گرفته درباره تست پزشکی این ملی پوش کاستاریکایی گفت: این تست پزشکی طبق آئین نامه و بر اساس استاندارد تعریف شده توسط سازمان لیگ و کمیته پزشکی فدراسیون فوتبال انجام می شود.

وی ادامه داد: تست پزشکی بازیکنان خارجی به جهت آنکه سابقه ای از آنها در اختیار نیست از سوی سازمان لیگ سخت گیرانه تر تعریف شده است. جدا از آزمایش خون، معاینات تشخیصی قلب، معاینات عمومی و ارتوپدی، MRI هم در دستور کار قرار دارد و اگر در معاینات ضرورتی احساس شود، MRI از بخش های مختلف انجام می شود تا مجوز پزشکی یک بازیکن صادر شود.

پزشک پرسپولیس در پایان افزود: تست پزشکی موارد متعددی را شامل می شود ولی در تلاش هستیم اومانا را در زمان انجام تمرین امروز به درفشی فر برسانیم.

منبع: ایلنا