به گزارش مشرق، مشکلات و تخلفات صورت گرفته در فوتبال ایران به ویژه در بحثقراردادها که اخیرا افشاگری برخی از بازیکنان و مربیان را نیز به دنبال داشته، باعثشده نهادهای نظارتی مرحله جدیدی از بررسی و پیگیری های خود را آغاز کنند.

براساس شنیده های موثق، قرار است به زودی نحوه فعالیت برخی از مدیران باشگاه ها، تعدادی از مربیان، بعضی از بازیکنان و همچنین برخی از دلالان، مورد پیگیری سازمان های نظارتی و حسابرسی قرار بگیرد تا کار مقابله با مفاسد فوتبال وارد فاز تازه ای شود.

در همین راستا، گویا لیستی از متخلفین نیز تهیه شده که بر اساس آن، این افراد باید درخصوص فعالیت های غیرقانونی خود پاسخگو باشند.

منبع: ایلنا