هادی عقیلیدر مورد سقوط هواپیمای ۱۴۰ سپاهان ایر گفت: این همان هواپیمایی بود که ما چند روز پیش از آن استفاده کردیم و به تبریز رفتیم و وقتی شنیدم چنین اتفاقی افتاده واقعاً شوکه شدم. نمی دانم در مورد این اتفاق تلخ چه بگویم و امکان داشت که چنین حادثه ای برای ما رخ دهد. واقعاً از شنیدن مرگ نزدیک به ۴۰ نفر بی نهایت ناراحت شدم و باید به خانواده های آنها تسلیت بگویم.
وی تاکید کرد: ما خلبان و مهمانداران این هواپیما را می شناختیم و چنین اتفاقی برای مان بسیار تلخ است. واقعاً خیلی دردناک است که بر اساس چنین اتفاقاتی زندگی انسان ها به پایان می رسد. من نمی دانم دلیل سقوط این هواپیما چه بوده اما قبلاً به ما گفته بودند که این هواپیما کاملاً امن است.
۲۵۱ ۴۳