بهرام افشارزاده گفت: خوشبختانه هیئت مدیره ما از آرامش خوبی برخوردار بوده و صفا و صمیمت بین ما زیاد است. شرایط از اول هم همین طور بوده و با توجه به سفارش وزیر ورزش و جوانان مبنی بر اینکه اعضا با آرامش کار را پیش ببرند ما در آینده هم مشکلی نخوهیم داشت. تا ما هستیم این روند ادامه خواهد داشت.

به نقل از تسنیم، وی درباره اینکه دادکان گفته یک ماه دیگر شرایط استقلال مانند پرسپولیس بهم می ریزد، اظهار داشت: همه من را می شناسند. اگر فضا خوب نباشد حتی یک دقیقه هم نخواهم ماند. از ۶ صبح سر کار حاضر می شوم و کارها را پیش می برم تا به مشکلی برنخوریم. بولدوزر هم هیئت مدیره ما را تکان نمی دهد

افشارزاده در خصوص توجه به تیم های پایه عنوان کرد: یکی از اهداف و برنامه های ما در هیئت مدیره توجه به تیم های پایه است تا درآینده نیاز به جذب بازیکن از سایر تیم ها و بازیکنان خارجی نداشته باشیم. اگر این روند ادامه داشته باشد ما در آینده بازیکن خارجی جذب نخواهیم کرد.

مربی استقلال در خصوص ناراحتی بازیکنان از کسر مبلغ قراردادها برای رعایت کردن سقف بودجه گفت: شما اسم بازیکنی را بگویید که ناراحت باشد. هیچ بازیکنی از این موضوع ناراحت نخواهد شد و قلعه نویی گفته کسر قراردادها را از خود من شروع کنید. ما ۷۰۰،۸۰۰ میلیون تومان بیشتر از سقف بودجه خرج کرده ایم که با کسر از همه بازیکنان و کادر فنی مبلغ کمی از هر بازیکن خواهد شد. ۵۰ سال است در ورزش هستم و دنبال این نیستم که آبروی خودم را ببرم. باید شرایط را لحاظ کنیم و به قوانین احترام بگذاریم.