به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین؛ به نقل از واحد آمار و ارقام روابط عمومی باشگاه استقلال، پیروزی جمعه شب این تیم مقابل استقلال خوزستان، تعداد بردهای این تیم را در مجموع ۴۰۴ بازی تاریخ لیگ برتر به عدد ۲۰۰ رساند.
هیچ تیمی در لیگ برتر هنوز به این تعداد پیروزی دست نیافته و سپاهان اصفهان با ۱۸۹ برد در رده دوم جدول کلی ادوار لیگ برتر تا هفته دوم لیگ چهاردهم قرار دارد. شاگردان قلعه نویی در شرایطی به این رکورد تازه دست یافتند که درصد امتیازگیری باشگاه استقلال در تاریخ لیگ برتر نزدیک به ۶۰ درصد بوده و آبی پوشان پایتخت تا این لحظه در مجموع ۷۲۶ امتیاز کسب کردند. تفاضل تیم استقلال مثبت ۲۱۹ است و از این نظر هم استقلال بهترین تیم تاریخ لیگ برتر محسوب می شود.
لازم به تاکید است که در این جدول تیم های پرسپولیس و ذوب آهن در رده های سوم و چهارم قرار دارند.

#

تیم

بازی

برد

مساوی

باخت

زده

خورده

تفاضل

امتیاز

درصد امتیاز

۱

استقلال تهران

۴۰۴

۲۰۰

۱۲۶

۷۸

۶۰۵

۳۸۶

۲۱۹

۷۲۶

۵۹.۹

۲

سپاهان اصفهان

۴۰۴

۱۸۹

۱۲۴

۹۱

۶۰۱

۳۸۹

۲۱۲

۶۹۱

۵۷.۰

۳

پرسپولیس تهران

۴۰۴

۱۷۴

۱۳۶

۹۴

۵۶۷

۴۲۵

۱۴۲

۶۵۸

۵۴.۳

۴

ذوب آهن اصفهان

۴۰۴

۱۵۸

۱۳۳

۱۱۳

۴۷۶

۴۰۸

۶۸

۶۰۷

۵۰.۱

۵

فولاد خوزستان

۳۷۰

۱۴۶

۱۲۳

۱۰۱

۴۶۳

۳۸۴

۷۹

۵۶۱

۵۰.۵

۶

سایپا کرج

۴۰۴

۱۲۳

۱۴۸

۱۳۳

۴۶۵

۴۷۰

- ۵

۵۱۷

۴۲.۷

۷

ملوان انزلی

۳۷۸

۱۱۰

۱۲۳

۱۴۵

۳۵۴

۴۳۳

- ۷۹

۴۵۳

۳۹.۹

۸

صبای قم

۳۲۶

۱۰۶

۱۲۵

۹۵

۳۹۳

۳۷۰

۲۳

۴۴۳

۴۵.۳

۹

فجرسپاسی شیراز

۳۶۸

۱۰۱

۱۳۵

۱۳۲

۳۴۶

۴۰۵

- ۵۹

۴۳۸

۳۹.۷

۱۰

پاس همدان

۳۰۴

۱۱۰

۱۰۷

۸۷

۴۰۶

۳۴۶

۶۰

۴۳۷

۴۷.۹

۱۱

پیکان تهران

۳۱۰

۹۴

۸۳

۱۳۳

۳۲۶

۴۰۴

- ۷۸

۳۶۵

۳۹.۲

۱۲

مس کرمان

۲۶۴

۸۵

۹۹

۸۰

۳۱۰

۲۹۲

۱۸

۳۵۴

۴۴.۷

۱۳

ابومسلم مشهد

۲۷۰

۸۳

۹۰

۹۷

۳۰۶

۳۱۱

- ۵

۳۳۹

۴۱.۹

۱۴

راه آهن تهران

۲۹۶

۷۹

۹۷

۱۲۰

۳۰۵

۳۶۶

- ۶۱

۳۳۴

۳۷.۶

۱۵

استقلال اهواز

۲۴۴

۷۸

۷۱

۹۵

۳۱۱

۳۴۵

- ۳۴

۳۰۵

۴۱.۷

۱۶

تراکتورسازی تبریز

۱۹۴

۷۷

۶۹

۴۸

۲۵۰

۲۰۳

۴۷

۳۰۰

۵۱.۵

۱۷

برق شیراز

۲۳۶

۶۰

۷۸

۹۸

۲۵۳

۳۳۵

- ۸۲

۲۵۸

۳۶.۴

۱۸

داماش گیلان

۲۴۸

۵۶

۸۱

۱۱۱

۲۲۷

۳۴۴

- ۱۱۷

۲۴۹

۳۳.۵

۱۹

نفت تهران

۱۳۴

۴۹

۴۸

۳۷

۱۵۷

۱۳۷

۲۰

۱۹۵

۴۸.۵

۲۰

صنعت نفت آبادان

۱۶۲

۴۳

۴۲

۷۷

۱۷۸

۲۵۱

- ۷۳

۱۷۱

۳۵.۲

۲۱

شاهین بوشهر

۱۰۲

۲۳

۳۸

۴۱

۹۶

۱۱۸

- ۲۲

۱۰۷

۳۵.۰

۲۲

استیل آذین تهران

۶۸

۱۹

۲۳

۲۶

۸۵

۱۱۲

- ۲۷

۸۰

۳۹.۲

۲۳

شموشک نوشهر

۸۶

۱۶

۲۶

۴۴

۶۵

۱۲۱

- ۵۶

۷۴

۲۸.۷

۲۴

شهرداری تبریز

۶۸

۱۴

۲۹

۲۵

۷۹

۹۷

- ۱۸

۷۱

۳۴.۸

۲۵

آلومینیوم هرمزگان

۳۴

۷

۱۴

۱۳

۲۶

۴۰

- ۱۴

۳۵

۳۴.۳

۲۶

پیام مشهد

۳۴

۹

۸

۱۷

۳۳

۵۲

- ۱۹

۳۵

۳۴.۳

۲۷

گسترش فولاد تبریز

۳۲

۷

۱۲

۱۳

۳۲

۳۷

- ۵

۳۳

۳۴.۴

۲۸

استقلال خوزستان

۳۲

۶

۱۲

۱۴

۲۷

۳۹

- ۱۲

۳۰

۳۱.۳

۲۹

مس سرچشمه کرمان

۳۴

۵

۹

۲۰

۲۳

۵۴

- ۳۱

۲۴

۲۳.۵

۳۰

شیرین فراز کرمانشاه

۳۴

۳

۱۲

۱۹

۲۵

۵۹

- ۳۴

۲۱

۲۰.۶

۳۱

شهید قندی یزد

۳۰

۴

۷

۱۹

۲۱

۴۳

- ۲۲

۱۹

۲۱.۱

۳۲

گهر دورود لرستان

۳۴

۳

۱۰

۲۱

۲۴

۵۹

- ۳۵

۱۹

۱۸.۶

۳۳

پدیده مشهد

۲

۱

۱

۰

۳

۰

۳

۴

۶۶.۷

۳۴

نفت مسجد سلیمان

۲

۰

۱

۱

۰

۳

- ۳

۱

۱۶.۷

۴۳ ۴۳